Gebruiksvoorwaarden Masterpass

Laatst bijgewerkt op: 15 augustus 2017

 1. Inleiding

  Masterpass™ by Mastercard is een e-walletservice ('Masterpass') die aangeboden wordt door Mastercard International Incorporated (met inbegrip van zijn dochterondernemingen en gelieerde bedrijven 'Mastercard'), die de door u geselecteerde rekeninggegevens, betaal- en leveringsinformatie en informatie over het vertrouwelijkheidsprogramma opslaat op één handige plaats (een 'Masterpass Wallet') en die informatie op uw verzoek doorstuurt  (inclusief via een applicatie op een mobiel apparaat vrijgegeven door Masterpass ('mobiele app')) naar deelnemende handelaars die de Masterpass checkoutknop (de 'checkoutknop van Masterpass') weergeven op hun website, mobiele site toestelapplicatie, of contactloze betaalterminal bij persoonlijk contact (elk een 'Masterpass-handelaar').

  Deze gebruiksvoorwaarden ('gebruiksvoorwaarden') en de Masterpass privacyverklaring ('privacyverklaring' en samen met deze gebruiksvoorwaarden de 'voorwaarden') zijn een wettelijke overeenkomst tussen u en Mastercard. WANNEER U ZICH INSCHRIJFT VOOR EEN MASTERPASS WALLET, WAARBIJ U HET VAKJE DIENT AAN TE VINKEN DAT U DEZE VOORWAARDEN AANVAARDT, STEMT U IN MET ALLE ALGEMENE VOORWAARDEN IN DEZE VOORWAARDEN EN MET ALLE ANDERE REGELS, BELEIDSBEPALINGEN EN PROCEDURES MET BETREKKING TOT MASTERPASS EN MET DEZE DIE MASTERCARD U VAN TIJD TOT TIJD KAN VERSTREKKEN (ZOALS BESCHREVEN IN DEZE VOORWAARDEN).  U GAAT OOK AKKOORD MET DE VOORWAARDEN, CONDITIES EN PROVISIES VAN DE UITGEVER(S) VAN UW KAART(EN) (ZOALS HIERONDER GEDEFINIEERD).

  'U' (en alle afgeleiden ervan) betekent u individueel en elke persoon die optreedt als uw agent, onder uw autoriteit of met uw toelating, en wanneer u deze voorwaarden aanvaardt in naam van een onderneming of andere juridische entiteit, die juridische entiteit. U verklaart en waarborgt dat u: (i) minstens 18 jaar oud bent (of de minimumleeftijd hebt die in uw rechtsgebied vereist is voor het afsluiten van bindende overeenkomsten), (ii) in staat bent om een juridisch bindende overeenkomst af te sluiten, en (iii) dat u een wettelijk inwoner bent van één van de landen waar Masterpass wordt geaccepteerd. Wanneer u in naam van een onderneming of een andere juridische entiteit instemt met deze voorwaarden, verklaart en waarborgt u verder: (x) dat u gemachtigd bent om de juridische entiteit te binden, (y) dat dergelijke juridische entiteit gemachtigd is zaken te doen in het/de rechtsgebied(en) waarin u actief bent en (z) dat alle werknemers, kaderleden, agenten en andere vertegenwoordigers van de juridische entiteit die uw Masterpass Wallet gebruiken, naar behoren gemachtigd zijn om zich er toegang toe te verschaffen en transacties te verrichten gebruikmakend van uw Masterpass Wallet. INDIEN U NIET INSTEMT MET DEZE VOORWAARDEN MAG U ZICH NIET INSCHRIJVEN VOOR EEN MASTERPASS WALLET OF MASTERPASS GEBRUIKEN.

 2. Uw Masterpass Wallet instellen

  U kunt inschrijven voor een Masterpass Wallet mits u de informatie aan Mastercard aanlevert zoals die staat uiteengezet op de registratiepagina's van de Masterpass Wallet, waaronder (waar van toepassing) een geldig e-mailadres en mobiel telefoonnummer, een veiligheidsvraag/antwoord, een aanmeldbericht en een wachtwoord. Vervolgens kunt u betaalinformatie (kaartnummer en vervaldatum), factureringsgegevens en andere informatie met betrekking tot uw credit-, debet- en herlaadbare prepaid-kaarten ('kaarten'), voordeelkaarten ('loyaltynummers') die ondersteund worden door Masterpass (zoals aangegeven op de registratiepagina's), en uw favoriete leveringsinformatie opslaan. Naar alle informatie met betrekking tot uw kaarten, loyaltynummers en leveringsinformatie wordt in deze voorwaarden collectief verwezen als uw 'betaalinformatie'.

 3. Uw accountgegevens beschermen en updaten

  1. Wachtwoorden. U bent verantwoordelijk voor het veilig bewaren van uw wachtwoord voor uw Masterpass Wallet en voor alle activiteiten die plaatsvinden via of door het gebruik van uw Masterpass Wallet, inclusief de activiteiten van anderen (ongeacht de activiteiten zijn geautoriseerd). U moet Mastercard onmiddellijk in kennis te stellen van enige ongeoorloofde toegang of gebruik van uw Masterpass Wallet. Mastercard behoudt zich het recht voor u te verplichten uw wachtwoord(en) te wijzigen ingeval Mastercard denkt dat uw wachtwoord(en) niet langer veilig is/zijn.  Noch Mastercard, noch diens agenten kan/kunnen aansprakelijk worden gesteld voor enig verlies of schade van welke aard dan ook die kan voortvloeien uit het ongeoorloofde gebruik van uw Masterpass Wallet of enige betaalinformatie (met of zonder uw medeweten), behalve in de mate waarin de voorgaande beperking is verboden door de toepasselijke wetgeving.

  2. Informatie up-to-date houden. U bent als enige verantwoordelijk voor het up-to-date en nauwkeurig houden van informatie met betrekking tot uw Masterpass Wallet, met inbegrip van alle betaalinformatie. Mastercard aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de authenticiteit, geldigheid, juistheid of volledigheid van de betaalinformatie die Mastercard namens u doorstuurt.
 4. Uw Masterpass Wallet gebruiken

  1. Algemeen. Wanneer u klikt op de knop 'Stoppen met winkelen' (of gelijkaardig) op de Masterpass-website of op de website van een andere met Masterpass verbonden wallet, zal Mastercard uw geselecteerde betaalinformatie naar de Masterpass-handelaar doorsturen.  Zodra de Masterpass-handelaar uw betaalinformatie heeft ontvangen zal deze de transactie voor verwerking indienen.

  2. Koppelen met Masterpass. Masterpass kan u de mogelijkheid bieden om uw Masterpass Wallet te koppelen aan bepaalde handelaars die u selecteert, teneinde u een snellere checkout via twee methodes mogelijk te maken. Tijdens de checkout uit een website of applicatie van een Masterpass-handelaar, zal u één keuze worden geboden.  Nadat u uw bestelgegevens hebt gecontroleerd en bevestigd tijdens de checkout, zal een scherm verschijnen waarop u de mogelijkheid wordt geboden uw Masterpass Wallet te koppelen aan de Masterpass-handelaar.  De tweede optie om te koppelen bestaat erin dat u klikt op de knop 'Koppelen met Masterpass' op de website of applicatie van een Masterpass-handelaar. Nu zult u de koppeling van uw gekozen Masterpass Wallet aan een welbepaalde Masterpass-handelaar kunnen goedkeuren. Wanneer uw Masterpass Wallet eenmaal gekoppeld is aan een Masterpass-handelaar, en nadat u op de knop 'Koop met Masterpass' op de website of applicatie van die handelaar hebt geklikt, ziet u uw relevante betaalinformatie en hoeft u enkel nog in te loggen op uw Masterpass Wallet om de transactie te voltooien.

  3. Express Checkout. Sommige Masterpass-handelaars zullen u de keuze van een 'Express Checkout' bieden, die u in staat stelt uit te checken zonder dat u hoeft in te loggen in uw Masterpass Wallet wanneer u reeds bent ingelogd op de website van de Masterpass-handelaar. Wanneer een Masterpass-handelaar de Express Checkout-optie aanbiedt, wordt u gedurende het proces waarbij u uw Masterpass Wallet koppelt, geïnformeerd en hebt u de mogelijkheid om het koppelen van uw Masterpass Wallet voor Express Checkout toe te staan of te weigeren. Indien u Express Checkout bij een Masterpass-handelaar activeert en u bent ingelogd op de site of applicatie van de Masterpass-handelaar, kunt u uw transactie voltooien door tijdens de checkout te klikken op de knop 'Koop met Masterpass'.  U kunt uw Masterpass Wallet te allen tijde van elke handelaar loskoppelen op de koppelingspagina in de accountinstellingen van uw Masterpass Wallet.

  4. Transacties met de Masterpass-handelaar. Elke transactie die u uitvoert met uw Masterpass Wallet is een contractuele relatie rechtstreeks tussen u en de Masterpass-handelaar en alle aspecten van die transactie zullen onderworpen zijn aan de voorwaarden van de Masterpass-handelaar. Mastercard is niet betrokken bij de verwerking van uw transactie of heeft ten aanzien van u of de Masterpass-handelaar geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot dergelijke transactie.
 5. Gebruik van uw betaalinformatie

  1. Uw verantwoordelijkheden. U bent als enige verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat het gebruik door u van Masterpass in overeenstemming is met de voorwaarden waaraan uw kaarten en loyaltynummers, die u opslaat in en gebruikt via uw Masterpass Wallet, onderworpen zijn. U bent eveneens verantwoordelijk voor alle kosten of debets op uw kaarten of loyaltynummers die voortvloeien uit transacties die werden verricht gebruikmakend van uw betaalinformatie die wordt doorgestuurd door Masterpass, alsook voor alle vergoedingen die uitgevers van uw kaarten of loyaltynummers u kunnen aanrekenen met betrekking tot de transacties. U bent als enige verantwoordelijk voor het aangeven en betalen van alle toepasselijke belastingen die voortvloeien uit transacties die werden uitgevoerd gebruikmakend van uw betaalinformatie die wordt doorgestuurd door Mastercard en u dient alle toepasselijke belastingwetten die verband houden met deze transacties na te leven.

  2. Mastercard is geen kaartuitgever. Mastercard is geen aanbieder van betaaldiensten zoals gedefinieerd door de EU-wetgeving en biedt geen betaaldiensten aan. Mastercard geeft geen kaarten of loyaltynummers van welke aard dan ook uit.  Alle vragen of problemen met betrekking tot welke van uw kaarten of loyaltynummers dan ook dienen te worden gericht aan de bank of de financiële instelling die uw kaart heeft uitgegeven of aan de partij die de loyaltynummers aanbiedt, indien van toepassing, en niet aan Mastercard. MASTERCARD WAARBORGT OF GARANDEERT NIET DAT UW KAARTEN OF LOYALTYNUMMERS GELDIG ZIJN OF EEN GOEDE STATUS HEBBEN OF DAT DE PARTIJEN DIE UW KAARTEN OF LOYALTYNUMMERS HEBBEN UITGEGEVEN DE DOOR U AANGEVRAAGDE TRANSACTIES ZULLEN GOEDKEUREN OF HONOREREN.
 6. Oplossing van transactieproblemen

  Indien u twijfels hebt met betrekking tot enige transactie die u hebt verricht met Masterpass, dient u contact op te nemen met de handelaar met wie u die transactie hebt afgesloten. Mogelijk hebt u ook bepaalde rechten of geniet u bepaalde beschermingsmaatregelen die u krachtens uw overeenkomst met de bank of de financiële instelling die uw kaart heeft uitgegeven worden verleend of die u worden verleend overeenkomstig de toepasselijke wetgeving met betrekking tot de kosten voor verrichte transacties die worden aangerekend aan uw geregistreerde kaarten. Voor meer details en de toepasselijke wetten verzoeken we u uw overeenkomst met de uitgever van uw Kaart te raadplegen.

 7. Het verlenen van een licentie

  1. Masterpass-licentie. Vooropgesteld dat u deze voorwaarden naleeft, verleent Mastercard u een beperkte, niet-exclusieve, 'as-is', herroepbare, niet-overdraagbare licentie, zonder het recht om een sublicentie te verlenen, om Masterpass uitsluitend te gebruiken voor het opslaan en doorsturen van uw betaalinformatie naar Masterpass-handelaars.

  2. Licentie voor mobiele app. Vooropgesteld dat u deze voorwaarden naleeft, verleent Mastercard u een beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare, niet-sublicentieerbare, herroepbare licentie voor de mobiele app, die rechtstreeks van de Masterpass-website kan worden gedownload of van een legitieme marktplaats (zoals de Apple Store of Google Play), alleen in object-gecodeerd formaat, voor uw persoonlijk gebruik voor wettelijke doelen, op een enkel compatibel mobiel apparaat dat u bezit of controleert, om toegang te krijgen tot uw Masterpass Wallet en deze te gebruiken overeenkomstig deze voorwaarden. U mag de mobiele app niet kopiëren, verdelen, publiek communiceren, tonen of opvoeren. U mag de mobiele app niet gebruiken voor een ander doel dan een doel waarvoor de mobiele app uitdrukkelijk is ontworpen. De term mobiele app, zoals deze in deze voorwaarden wordt gebruikt, omvat elke update van of wijziging aan de mobiele app die u door Mastercard ter beschikking wordt gesteld (tenzij geleverd met aparte voorwaarden). Als het u onder toepasselijke wetgeving verboden is de mobiele app te gebruiken, mag u deze niet gebruiken.

  3. Verboden gedrag. U mag Masterpass niet gebruiken voor enig ander doel en u mag niet:

   1. De broncode van de mobiele app of anders gerelateerd aan Masterpass decompileren, nabouwen of er zich toegang toe verschaffen of dit pogen te doen, of wijzigen van of pogen om wijzigingen aan te brengen aan de mobiele app of Masterpass (behalve in zoverre het vernoemde verbod niet is toegestaan onder de toepasselijke wetgeving;

   2. zich toegang verschaffen tot of de diensten of systemen van Mastercard, of Masterpass gebruiken, behalve in zoverre krachtens deze voorwaarden toegelaten, of de werking van de diensten of systemen van Mastercard beschadigen, verstoren of verhinderen;

   3. Masterpass gebruiken in het kader van enige frauduleuze of onwettige handeling, transactie of activiteit, zoals naar eigen goeddunken bepaald door Mastercard;

   4. via geautomatiseerde middelen of onder valse of frauduleuze voorwendselen inschrijven voor een Masterpass Wallet;

   5. enig veiligheidsmechanisme dat gebruikt wordt door of namens Mastercard, inclusief de mobiele app, verstoren, omzeilen of wijzigen;

   6. enig geautomatiseerd systeem gebruiken of lanceren, met inbegrip van 'robots', 'spiders' of 'offline readers' om toegang te verkrijgen tot Masterpass;

   7. zelf of namens enige derde partij optreden als een betaaltussenpersoon, aggregator of servicebureau, met inbegrip van het behandelen, verwerken of doorsturen van fondsen voor enige derde partij;

   8. verhuren, leasen, belenen, verhandelen, kopen/doorverkopen of anderszins enige partij kosten aanrekenen voor toegang tot Masterpass;

   9. virussen, wormen, defecten, Trojaanse paarden of andere programma's met een vernietigend karakter doorsturen, of

   10. pogen tot uitvoeren van een van de voornoemde activiteiten, of enige persoon helpen of toestaan een van de voornoemde activiteiten uit te voeren.

  4. Naleven van wetgeving. U dient alle toepasselijke internationale, federale, staats- en lokale wetten, regels, reguleringen, richtlijnen en overheidsverplichtingen met betrekking tot het gebruik door u van Masterpass na te leven. Mastercard kan, naar eigen goeddunken, uw verzoek om zich in te schrijven voor een Masterpass Wallet aanvaarden of weigeren en kan te allen tijde, om welke reden dan ook of zonder enige reden, de toegang tot uw Masterpass Wallet of tot enige betaalinformatie in uw Masterpass Wallet deactiveren of anderszins opschorten, met inbegrip van wanneer Mastercard een vermoeden heeft van frauduleuze of onwettelijke, ongeoorloofde of ongepaste handelingen.
 8. Sms-berichten, locatiegebaseerde informatie en het gebruik van mobiele applicaties

  1. Sms-berichten. Indien uw telefoonnetwerk sms-berichten van Masterpass ondersteunt en wanneer u inschrijft voor een Masterpass Wallet, kunt u ervoor kiezen om verschillende berichten te ontvangen in de vorm van sms-berichten die naar uw mobiele telefoon worden gestuurd.  Wanneer u hiervoor kiest, stemt u er uitdrukkelijk mee in en aanvaardt u die sms-berichten te ontvangen.  Uw standaard tarieven inzake sms'en, zendtijd en gegevens zullen van toepassing zijn.  Het aantal berichten dat u elke maand ontvangt zal schommelen in functie van het aantal transacties dat u verricht en van de voorkeuren die u selecteert tijdens het registratieproces. U kunt uw voorkeuren te allen tijde wijzigen door in te loggen op uw Masterpass Wallet en uw voorkeuren in de instellingen van uw account te bewerken.

  2. Berichten kunnen vertraging oplopen. Indien uw mobiele telefoon uit staat, buiten bereik is of onderworpen is aan een verscheidenheid aan andere omstandigheden, is het mogelijk dat u niet alle berichten ontvangt of dat u berichten met vertraging ontvangt.  Gsm- en andere draadloze transmissiediensten en -netwerken zijn inherent onveilig en onderhevig aan service-onderbrekingen, zwakke of wegvallende signalen en andere gebreken waarover Mastercard geen controle heeft.  MASTERCARD AANVAARDT GEEN ENKELE VERANTWOORDELIJKHEID OF AANSPRAKELIJKHEID VOOR ENIGE VERTRAGINGEN OF DEFECTEN BIJ HET ONTVANGEN VAN SMS-BERICHTEN OF ANDERE MOBIELGEBASEERDE INFORMATIE OF ENIGE VEILIGHEIDSSCHENDINGEN DIE VERBAND HOUDEN MET WAT DAN OOK VAN HET VOORGAANDE.

  3. Vergoedingen door telecommunicatieprovider. U bent verantwoordelijk voor alle vergoedingen en boetes die u worden aangerekend door uw telecommunicatieprovider of door enige andere derde partij met betrekking tot het gebruik door u van Masterpass op uw mobiele toestel.

 9. Wijzigingen aan Masterpass

  1. Vergoedingen en kosten. Hoewel Mastercard momenteel Masterpass kosteloos beschikbaar stelt, is het mogelijk dat Mastercard te allen tijde en naar eigen goeddunken in de toekomst kosten aanrekent voor Masterpass (of bijkomende opties of functionaliteiten).  Mastercard zal u op voorhand in kennis stellen van zulke toekomstige kosten in de mate waarin dit is vereist door de toepasselijke wetgeving. Mastercard kan volledig naar eigen goeddunken ook Masterpass of de diensten en systemen van Mastercard te allen tijde stopzetten, aanpassen of wijzigen, en zal u op voorhand in kennis stellen van zulke stopzetting, aanpassing of wijziging in de mate waarin dit is vereist door de toepasselijke wetgeving. Dergelijke wijzigingen kunnen u ertoe verplichten uw betaalinformatie of andere informatie met betrekking tot uw Masterpass Wallet up-to-date te brengen om Masterpass te kunnen blijven gebruiken. Mastercard zal ten aanzien van u geen enkele verantwoordelijkheid of verplichting hebben met betrekking tot enige stopzetting, aanpassing of wijzigingen die het aanbrengt aan Masterpass of aan de diensten of systemen van Mastercard.

  2. Wijzigingen aan deze voorwaarden. Mastercard kan te allen tijde en van tijd tot tijd de bepalingen van deze voorwaarden wijzigingen of andere bekendmakingen of kennisgevingen in verband met Masterpass verstrekken door deze op de Masterpass-website of mobiele app te plaatsen, ze aan u af te leveren via Masterpass of ze per e-mail te versturen naar het e-mailadres dat is verbonden met uw Masterpass Wallet. U wordt geacht deze bekendmakingen en kennisgevingen te hebben ontvangen binnen 24 uur nadat Mastercard ze plaatst of aflevert of ze per e-mail naar u verstuurt.  Indien u dergelijke herzieningen van deze voorwaarden of andere bekendmakingen of verklaringen in verband met Masterpass niet aanvaardt, kunt u als verhaal enkel het gebruik van Masterpass stopzetten en uw account beëindigen. Het verdere gebruik door u van Masterpass na datum van inwerkingtreding van de wijzigingen houdt in dat u de wijzigingen die van toepassing zijn op die dienst aanvaardt.

 10. Feedback

  Mastercard kan u van tijd tot tijd om uw feedback, suggesties, opmerkingen of ideeën (samen 'Feedback' genoemd) vragen (of u kunt deze onafhankelijk aan Mastercard verstrekken) over Masterpass of andere producten of diensten van Mastercard, maar u bent niet verplicht om ons enige feedback te geven.  U stemt erin toe dat Mastercard alle Feedback die u geeft, gebruikt en benut voor welk doel dan ook, zonder verplichting van welke aard dan ook en zonder enige verplichting inzake geheimhouding, toewijzing, het afleggen van rekenschap, compensatie of andere plicht om aan u rekenschap te geven.

 11. Eigenaarschap en rechten

  Tussen u en Mastercard, bezit en behoudt Mastercard elk recht, eigendomstitel en belang, met inbegrip van alle intellectuele eigendomsrechten in en met betrekking tot (a) Masterpass, met inbegrip van de Masterpass Wallet; (b) de mobiele app; en (c) de systemen en diensten van Mastercard (samen 'eigendom van Mastercard'). Mastercard, diens licentiegevers of derde partners bezitten en behouden elk recht, eigendomstitel en belang in alle namen, handelsnamen, handelsmerken, servicemerken, slogans, logo's, domeinnamen of andere indiciën die verwijzen naar Mastercard of diens licentiegevers of derde partners die gebruikt worden met betrekking tot Masterpass, met inbegrip van 'Masterpass', 'Masterpass Wallet', 'Masterpass-connected Wallets', 'Masterpass Online', het logo van de Masterpass Checkoutknop  en 'Masterpass Checkout Services' (de 'handelsmerken').  U hebt niet het recht om enig Handelsmerk op welke wijze dan ook te gebruiken zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar van dat handelsmerk. Mastercard behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot het eigendom en de handelsmerken van Mastercard die niet uitdrukkelijk aan u zijn verleend in deze voorwaarden.

 12. Producten en diensten aangeboden door Masterpass-handelaars

  Elke aankoop via Masterpass van een product of dienst aangeboden door een Masterpass-handelaar is onderworpen aan de specifieke voorwaarden van de Masterpass-handelaar, die worden vermeld in de volledige beschrijving van het product of de dienst, en is een contractuele relatie rechtstreeks tussen u en de Masterpass-handelaar. De inclusie van de producten of diensten van een Masterpass-handelaar in een product, service of technologie die toelaat of vereist dat u met uw Masterpass Wallet uitcheckt, vormt geen goedkeuring, bekrachtiging of waarborg door Mastercard van de producten of diensten of van de Masterpass-handelaar die ze aanbiedt.

 13. Websites van derden

  Masterpass kan inhoud van derden en links naar websites van derden of pop-ups bevatten die bediend worden door of namens derden, die volledig los staan van Masterpass en geen eigendom zijn van of gecontroleerd worden door Mastercard ('websites van derden'). Links naar Websites van derden zijn opgenomen en pop-ups die bediend worden door of namens derden worden uitsluitend beschikbaar gesteld voor het gebruiksgemak van gebruikers en houden geen enkele goedkeuring, bekrachtiging of waarborg in vanwege Mastercard. Bovendien is Mastercard niet verantwoordelijk voor de inhoud, de veiligheid, de werking of het gebruik van enige websites van derden of van de producten of diensten die mogelijk hierdoor worden aangeboden of bekomen of voor de nauwkeurigheid, volledigheid of betrouwbaarheid van enige informatie die bekomen wordt via een website van derden. Wanneer u klikt op een koppeling naar of in een pop-up-venster van een website van derden, verlaat u de diensten die door Mastercard worden beheerd. Alle persoonlijke informatie die u indient nadat u Masterpass verlaat, wordt niet verzameld of beheerd door Mastercard. Die informatie zal onderhevig zijn aan het privacybeleid en de gebruiksvoorwaarden die van toepassing zijn op de website van derden. Het is uw verantwoordelijkheid om deze beleidsregels te raadplegen alvorens u uw informatie doorstuurt naar de Website van Derden en u verschaft uw informatie op eigen risico IN DE RUIMSTE MATE WAARIN TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING ONTHEFT U MASTERCARD UITDRUKKELIJK VAN ELK VERLIES, SCHADE OF ANDERE AANSPRAKELIJKHEDEN DIE U OPLOOPT ALS GEVOLG VAN HET FEIT DAT U INLOGT OP ENIGE SITE VAN DERDEN OF DEZE GEBRUIKT.

 14. Privacy

  Mastercard erkent het belang van het respect voor uw persoonlijke levenssfeer.  In de privacyverklaring wordt een beschrijving gegeven van hoe Mastercard uw persoonlijke informatie met betrekking tot Masterpass inzamelt, gebruikt, deelt en beschermt, alsook van de keuzes en toegangsrechten waarover u beschikt met betrekking tot uw persoonlijke informatie.

 15. Uw verklaringen

  U verklaart en waarborgt dat (a) de informatie die u aan Mastercard aanlevert met betrekking tot uw inschrijving voor een Masterpass Wallet juist en correct is en dat u deze te allen tijde accuraat en up-to-date zult houden; en (b) u deze voorwaarden en alle toepasselijke lokale, staats-, federale en internationale wetten, regels en reguleringen in verband met uw gebruik van Masterpass zult naleven.

 16. Schadeloosstelling

  U stemt erin toe Mastercard en diens zakenpartners, met inbegrip van hun kaderleden, directeurs, werknemers, vertegenwoordigers en dochterondernemingen (de 'Schadeloosgestelde partijen') te vergoeden en schadeloos te stellen voor en tegen alle redelijke eisen, aansprakelijkheden, schadegevallen (effectieve en gevolgschade), verliezen, boetes en uitgaven (met inbegrip van juridische en andere professionele vergoedingen en kosten van onderzoek) die voortvloeien uit of op enige wijze verband houden met (a) het gebruik door u van Masterpass; (b) het schenden door u (of door iedereen die uw Masterpass Wallet gebruikt) van deze voorwaarden of de toepasselijke wetgeving; (c) uw nalatigheid of opzettelijk wangedrag; (d) enig dispuut tussen u en een derde partij, inclusief een Masterpass-handelaar of financiële instelling; of (e) uw schending van de rechten van enige derde partij, met inbegrip van enige intellectuele eigendomsrechten.

 17. Afwijzing van garanties

  1. Algemene disclaimer. MASTERPASS WORDT AANGEBODEN IN DE STAAT WAARIN HET ZICH OP DIT MOMENT BEVINDT (OP 'AS IS'- EN 'AS AVAILABLE'-BASIS) EN MET ALLE FOUTEN. DE SCHADELOOSGESTELDE PARTIJEN WIJZEN ALLE UITDRUKKELIJKE EN IMPLICIETE WAARBORGEN AF, MET INBEGRIP VAN ALLE WAARBORGEN INZAKE VERKOOPBAARHEID, KWALITEIT VAN DE INFORMATIE, RUSTIG GENOT, NIET-INBREUKPLEGING, EIGENDOM OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. MASTERCARD WAARBORGT NIET DAT DE INFORMATIE DIE VERVAT ZIT IN MASTERPASS (MET INBEGRIP VAN ALLE INFORMATIE DIE VERBAND HOUDT MET PRODUCTEN OF DIENSTEN VAN MASTERPASS-HANDELAARS) OF OP DE SITE VAN ENIGE DERDE PARTIJ NAUWKEURIG EN VOLLEDIG IS, OF DAT MASTERPASS OF DE SITE VAN ENIGE DERDE PARTIJ FOUTVRIJ, ONONDERBROKEN, VRIJ VAN SPYWARE, MALWARE, ADWARE, VIRUSSEN, WORMEN OF ANDERE KWAADAARDIGE CODE IS, OF ZAL FUNCTIONEREN ZODAT DE SITE ZAL BEANTWOORDEN AAN UW VEREISTEN. MASTERCARD WAARBORGT NIET DAT MASTERPASS ZAL WERKEN OP UW HARDWARE, MET UW BESTURINGSSYSTEMEN OF MET ENIGE ANDERE SOFTWARE DIE GEÏNSTALLEERD IS OP UW COMPUTERS OF MOBIELE TOESTELLEN. INFORMATIE DIE DOOR U VAN MASTERCARD WORDT VERKREGEN, ZAL GEEN ENKELE WAARBORG CREËREN. U NEEMT ALLE RISICO'S OP U DIE VERBONDEN ZIJN AAN UW GEBRUIK VAN MASTERPASS.  U BENT ALS ENIGE VERANTWOORDELIJK OM TE BEPALEN OF MASTERPASS GESCHIKT EN GEPAST IS VOOR UW BEHOEFTEN.

  2. Disclaimer in verband met transacties. U ERKENT IN HET BIJZONDER DAT MASTERCARD GEEN ENKELE CONTROLE HEEFT OVER UW TRANSACTIES WAARBIJ BETAALINFORMATIE WORDT GEBRUIKT DIE NAMENS U DOOR MASTERPASS WORDT DOORGESTUURD, EN DAT MASTERCARD ER NIET VOOR KAN ZORGEN DAT ALLE TRANSACTIES WORDEN VOLTOOID OF DAT DE PERSOON DIE UW KAART OF LOYALTYNUMMER, INDIEN VAN TOEPASSING, HEEFT UITGEGEVEN DE TRANSACTIES DIE U VERRICHT ZAL TOESTAAN.

 18. Beperking van aansprakelijkheid

  1. Beperking. ONGEACHT OF ENIGE OPLOSSING IN DEZE VOORWAARDEN NIET VOLDOET AAN HET ESSENTIËLE DOEL ERVAN, DE SCHADELOOSGESTELDE PARTIJEN ZIJN NIET EN ZULLEN TEN AANZIEN VAN U NIET AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE RECHTSTREEKSE, ONRECHTSTREEKSE, SPECIALE, STRAFRECHTELIJKE, MORELE, GEVOLG- OF ENIGE ANDERE SCHADEVERGOEDING VAN WELKE AARD OOK, MET INBEGRIP VAN PERSOONLIJK LETSEL, SCHADE AAN EIGENDOM, VERLIES VAN GEBRUIK, VERLIES VAN ACTIVITEIT, ECONOMISCH VERLIES, VERLIES VAN GEGEVENS OF WINSTDERVING, ONGEACHT DE VORM VAN ACTIE (MET INBEGRIP VAN CONTRACT, NALATIGHEID OF ANDERE ONRECHTMATIGE HANDELINGEN) DIE VOORTVLOEIT UIT OF VERBAND HOUDT MET (A) DEZE VOORWAARDEN; (B) MASTERPASS, MET INBEGRIP VAN HET GEBRUIK DOOR U VAN MASTERPASS IN COMBINATIE MET EEN TOEPASSING VAN ENIGE DERDE PARTIJ;  (C) ENIGE ONDERBREKING IN DE DIENSTVERLENING MET BETREKKING TOT MASTERPASS; (D) ENIGE KAART, LOYALTYNUMMER OF WEBSITE VAN DERDEN; (E) ENIG PRODUCT OF DIENST DIE BEKOMEN WORDT VIA EEN TRANSACTIE DIE WORDT UITGEVOERD GEBRUIKMAKEND VAN DE BETAALINFORMATIE DIE WORDT DOORGESTUURD DOOR MASTERPASS; (F) DE HANDELINGEN OF NIET-HANDELINGEN VAN ENIGE MASTERPASS-HANDELAAR; (G) HET GEBRUIK DOOR U VAN UW MOBIELE TOESTEL, MET INBEGRIP VAN ENIG GEBREK AAN AANDACHT VOOR UW OMGEVING DIE VOORTVLOEIT UIT DERGELIJK GEBRUIK; OF (H) DE ONGEOORLOOFDE TOEGANG DOOR ENIGE PARTIJ TOT DE DIENSTEN EN SYSTEMEN VAN MASTERCARD, MET INBEGRIP VAN PERSOONSGEGEVENS, ZELFS INDIEN WIE OOK VAN DE SCHADELOOSGESTELDE PARTIJEN IN KENNIS GESTELD GEWEEST IS VAN DE MOGELIJKHEID VAN DEZE SCHADEVERGOEDINGEN.  U DOET AFSTAND VAN ALLE ONGEKENDE OF LATER ONTDEKTE VORDERINGEN DIE U ZOU KUNNEN INSTELLEN TEGEN DE SCHADELOOSGESTELDE PARTIJEN DIE VOORTVLOEIEN UIT HET GEBRUIK DOOR U VAN MASTERPASS, UW MOBIELE TOESTEL OF DEZE VOORWAARDEN. ONVERMINDERD HET VOORGAANDE IS MASTERCARD NIET VERANTWOORDELIJK VOOR ENIGE FOUTEN IN DETAILS VAN LOYALTYNUMMERS, BESCHRIJVINGEN VAN PRODUCTEN OF DIENSTEN DIE WORDEN AANGEBODEN DOOR MASTERPASS-HANDELAARS OF ENIGE VERGOEDINGEN OF BOETES VAN MOBIELE TELECOMMUNICATIEBEDRIJVEN OF VERGOEDINGEN OF BOETES VAN KAARTREKENINGEN DIE U OPLOOPT ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK DOOR U VAN MASTERPASS, MET INBEGRIP VAN ENIGE VERGOEDINGEN EN BOETES DIE KUNNEN VOORTVLOEIEN UIT TERUGSTORTINGEN.

  2. Beperking op aansprakelijkheid. ONVERMINDERD HET VOORGAANDE, ZAL DE VOLLEDIGE AANSPRAKELIJKHEID VAN ELK VAN DE SCHADELOOSGESTELDE PARTIJEN TEN AANZIEN VAN U VOOR ALLE SCHADEVERGOEDINGEN, VERLIEZEN EN GRONDEN VOOR VORDERINGEN, ONGEACHT OF DEZE CONTRACTUEEL, TEN ONRECHTE (MET INBEGRIP VAN NALATIGHEID) OF ANDERSZINS, GEENSZINS MEER BEDRAGEN DAN HONDERD EURO (€ 100).

  3. Essentieel element. DE VOORGAANDE BEPERKINGEN EN UITSLUITINGEN ZIJN VAN TOEPASSING BEHALVE IN ZOVERRE UITDRUKKELIJK UITGESLOTEN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING. IN DERGELIJKE RECHTSGEBIEDEN ZIJN ALLE OF EEN DEEL VAN DE HIERBOVEN VERMELDE BEPERKINGEN MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING EN ZAL HET TOEPASSINGSGEBIED EN DE DUUR VAN DE WAARBORGEN VAN DE SCHADELOOSGESTELDE PARTIJEN EN DE MATE VAN HUN AANSPRAKELIJKHEID HET MINIMUM ZIJN DAT IS TOEGELATEN KRACHTENS DE TOEPASSELIJKE WETGEVING. NIETS IN DEZE VOORWAARDEN SLUIT DE AANSPRAKELIJKHEID VAN MASTERCARD UIT OF BEPERKT DEZE (I) VOOR OVERLIJDEN OF PERSOONLIJK LETSEL VEROORZAAKT DOOR NALATIGHEID VAN MASTERCARD, (II) VOOR FRAUDE OF FRAUDULEUZE MISLEIDING, OF (III) VOOR ENIGE ZAAK WAARVOOR HET VOOR MASTERCARD ONDER DE TOEPASSELIJKE WETGEVING ONWETTIG ZOU ZIJN OM DE AANSPRAKELIJKHEID ERVOOR UIT TE SLUITEN OF PROBEREN UIT TE SLUITEN.

 19. Beëindiging

  1. Termijn en beëindiging. Deze voorwaarden zullen van kracht zijn totdat ze worden beëindigd zoals gestipuleerd in dit artikel 19. Mastercard kan het gebruik door u van Masterpass en de toegang tot uw Masterpass Wallet, of uw toegang tot of gebruik van enige betaalinformatie te allen tijde, al dan niet met opgave van een reden, en zonder voorafgaande kennisgeving opschorten of beëindigen, met inbegrip van ingeval Mastercard gelooft (i) dat uw contactgegevens niet up-to-date zijn of u niet reageert op de communicatie die aan u wordt gericht; (ii) dat de informatie die u hebt verschaft om uw Masterpass Wallet te bekomen vals, onjuist, niet up-to-date of onvolledig is; (iii) dat u zich ingelaten hebt met een illegale activiteit; (iv) dat u enige van deze voorwaarden hebt geschonden; of (v) als uw Masterpass Wallet langer dan dertien (13) maanden inactief is geweest.  U kunt deze voorwaarden met betrekking tot Masterpass omwille van welke reden dan ook of zonder enige reden te allen tijde beëindigen door elk gebruik van Masterpass en de mobiele app stop te zetten.

  2. Van kracht gaan van beëindiging. Wanneer u deze voorwaarden omwille van welke reden dan ook beëindigt, zullen alle aan u verleende rechten en licenties in verband met Masterpass onmiddellijk worden beëindigd en u zult elk gebruik van Masterpass onmiddellijk moeten stopzetten. De bepalingen, voorwaarden, en waarborgen vervat in deze voorwaarden, die wegens hun aard en context bedoeld zijn om te blijven voortbestaan na het beëindigen van deze voorwaarden, blijven voortbestaan, met inbegrip van artikel 5 (Gebruik van uw betaalinformatie), artikel 6 (Oplossing van transactieproblemen), artikel 10 (Feedback), artikel 11 (Eigenaarschap en rechten), artikel 13 (Websites van derden), artikel 14 (Privacy), artikel 15 (Uw verklaringen), artikel 16 (Schadeloosstelling), artikel 17 (Afwijzing van garanties), artikel 18 (Beperking van aansprakelijkheid), artikel 19 (Beëindiging), artikel 20 (Restricties van de overheid van de VS), artikel 26 (Toepasselijk recht), artikel 27 (Oplossing van geschillen), en artikel 30 (Toewijzing). Mastercard zal ten aanzien van u niet aansprakelijk zijn voor enige schade, winstderving of andere vorderingen die voortvloeien uit de beëindiging of opschorting van uw toegang tot Masterpass.

 20. Klantenondersteuning

  Ga naar het onderdeel 'Support' op de website van Masterpass als u vragen of problemen hebt met betrekking tot het gebruik van Masterpass.

 21. Kennisgevingen

  Tenzij anderszins bepaald door Mastercard met betrekking tot Masterpass, dienen alle kennisgevingen die van u vereist zijn krachtens deze voorwaarden te worden verstuurd naar de adressen die door Mastercard van tijd tot tijd naar eigen goeddunken worden gespecificeerd.  U gaat akkoord met het ontvangen van elektronische communicatie van ons, zoals in detail beschreven in onze privacyverklaring. Lees onze privacyverklaring voor meer informatie over onze elektronische communicatiepraktijken.

 22. Volledige overeenkomst

  Deze voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen u en Mastercard met betrekking tot het onderwerp ervan.

 23. Relatie tussen de partijen

  Deze voorwaarden creëren geen en mogen niet worden opgevat als het creëren van een joint venture, mede-eigendom, partnerschap of agentuurrelatie tussen u en Mastercard

 24. Derde begunstigden van Mastercard

  U erkent en stemt ermee in dat elke dochteronderneming en elk filiaal van Mastercard een derde begunstigde is krachtens deze voorwaarden en dat de dochterondernemingen en filialen van Mastercard gemachtigd zijn elke bepaling van deze voorwaarden rechtstreeks af te dwingen, en erop te vertrouwen, die hun een voordeel toekennen (of rechten ten gunste van hen verlenen). Geen enkele andere persoon of onderneming is een derde begunstigde krachtens deze voorwaarden.

 25. Toepasselijk recht

  1. Algemeen. Deze voorwaarden zijn onderworpen aan en zijn opgesteld overeenkomstig de wetten van het Engels recht, zonder rekening te houden met conflicten van recht-principes.

  2. Consumenten. In de mate waarin u kwalificeert als consument onder toepasselijk recht en afhankelijk van waar u uw gewone verblijfplaats hebt, kunnen deze voorwaarden onderworpen zijn aan de wetten van België.

 26. Oplossing van geschillen

  1. Algemeen. Elke partij gaat er onherroepelijk mee akkoord dat: (i) de Engelse rechtbanken exclusieve bevoegdheid hebben om geschillen te horen en te beslissen en eventuele geschillen te beslechten en elke partij legt zich onherroepelijk neer bij de exclusieve bevoegdheid van de Engelse rechtbanken; ii) alle procedures moeten worden gevoerd in de Engelse rechtbanken; iii) alle uitspraken in een procedure voor de Engelse rechtbank bindend zijn en kunnen worden afgedwongen in enige andere jurisdictie. Elke partij wijst ook onherroepelijk enig bezwaar af (en gaat er onherroepelijk mee akkoord geen bezwaar op te werpen) dat het op een bepaald moment zou kunnen hebben op grond van forum non conveniens of op enige andere grond tegen het aangaan van procedures in de Engelse rechtbanken. Deze jurisdictie-overeenkomst wordt niet afgesloten ten voordele van slechts één partij.

  2. Consumenten. In de mate waarin u zich kwalificeert als consument onder toepasselijk recht en afhankelijk van waar u bent gedomicilieerd, zullen de Belgische rechtbanken niet-exclusieve jurisdictie hebben over vorderingen die voortkomen uit of verband houden met deze voorwaarden.

 27. Afstandverklaring; Ongeldigheid

  Het door Mastercard laattijdig of niet-uitoefenen of afdwingen van enig recht of enige bepaling van deze voorwaarden of enige rechten krachtens de toepasselijke wetgeving mag niet worden opgevat als een afstandsverklaring van enige van deze bepalingen of rechten. Ingeval enige bepaling van deze voorwaarden door een rechtbank van het bevoegde rechtsgebied ongeldig wordt verklaard, stemmen de partijen er desondanks mee in dat de rechtbank zal proberen de intenties van de partijen, zoals die weerspiegeld worden in de bepaling, van kracht te laten worden, en de andere bepalingen van deze voorwaarden blijven volledig van kracht.

 28. Interpretatie

  De titels van de onderdelen in deze voorwaarden zijn uitsluitend bestemd voor het gebruiksgemak en hebben geen wettelijke of contractuele kracht. Voor het doel van deze voorwaarden (a) worden de woorden 'omvat', 'inclusief' en 'met inbegrip van' geacht te worden gevolgd door de woorden 'maar niet beperkt tot;'; (b) de woorden 'zoals', 'bijvoorbeeld', 'bv.' en alle afleidingen van deze woorden betekenen bij wijze van voorbeeld en de items die volgen vormen geen exhaustieve lijst; (c) het woord 'of' wordt gebruikt in de inclusieve betekenis van 'en/of' en de termen 'of', 'enige', en 'ofwel' zijn niet exclusief; en (d) het enkelvoud omvat het meervoud en het meervoud omvat het enkelvoud. Er zal geen ambiguïteit worden aangehaald ten opzichte van een partij op basis van een claim dat die partij de taal heeft opgesteld.

 29. Toewijzing

  U mag uw rechten of plichten onder deze voorwaarden niet aan anderen toewijzen of overdragen. Elke vermeende overdracht of toewijzing die in strijd is met het voorgaande zal ongeldig zijn.

 30. Force majeure

  Mastercard zal niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor enige vertraging bij het nakomen of het niet-nakomen van de verplichtingen hieronder ten gevolge van enige oorzaak die buiten redelijke controle van Mastercard om gebeurt, met inbegrip van maar niet beperkt tot, telecommunicatie-, stroomstoringen of defecten aan nutsvoorzieningen.