U bent er voor het publiek.
Wij zijn er voor u.

De oplossingen van Mastercard® helpen de overheid en publieke sector om kosten te verlagen, efficiënter te werken, fraude en corruptie tegen te gaan en om sociale vooruitgang te bevorderen.

Ons wereldwijde betalingsplatform stelt veilige en praktische oplossingen voor, die regeringen en overheidsinstanties de mogelijkheid bieden om te voldoen aan de betalingsbehoeften van hun burgers.

Kostenverlaging en doeltreffendheid

We helpen overheden om de kosten te verlagen door elektronische betalingen mogelijk te maken, efficiëntie te verhogen door de papierberg tegen te gaan, socialezekerheidsuitkeringen te beheren en door mee te denken over mobiliteitsoplossingen.

Sociale voordelen

We bieden overheden de mogelijkheid om socialezekerheidsuitkeringen doeltreffender en veiliger uit te voeren.

Bevordering van financiële inclusie

We stellen producten en programma’s voor die overheden helpen bij het bevorderen en versterken van financiële inclusie.

Strijd tegen corruptie

We zorgen ervoor dat overheden minder afhankelijk zijn van contant geld en dat er dus minder risico op corruptie is.

Fraudebestrijding en preventie van fouten

Wij leveren producten die overheidsinstanties helpen fouten terug te dringen en fraude te bestrijden. Zo worden betalingen steeds veiliger.

Voorzieningsoplossingen

Aankoopprocedures optimaliseren door hogere kortingen, een verbeterde kasstroom en meer flexibiliteit en controle.

Betalingsoplossingen

Maximale doeltreffendheid met vernieuwende oplossingen waardoor de voorziening van uitkeringen voor bedienden en andere begunstigden eenvoudiger wordt.

Mastercard Center voor een inclusieve groei

Autonomie stimuleren dankzij op inclusie gebaseerde economieën
Click to play video

Bekijk hier hoe wij steden leefbaarder maken