Nulfranchisebescherming

Telkens u uw Mastercard® gebruikt, bent u beschermd tegen fraude.

Dankzij Mastercard kan u op beide oren slapen, want u zal niet aansprakelijk gesteld worden door uw bank of kaartuitgever voor transacties die u niet uitvoerde. Als houder van een Mastercard geldt de Nulfranchisebescherming voor alle aankopen die u deed in winkels, per telefoon, online, via mobiele toestellen of terminals. Als kaarthouder kan u niet aansprakelijk gesteld worden voor transacties die u niet uitvoerde indien:

  1. U kan aantonen dat u voldoende redelijke voorzorgen hebt genomen om misbruik of verlies van uw kaart te voorkomen; en
  2. U uw financiële instelling onmiddellijk na het verlies of de diefstal van uw Mastercard op de hoogte hebt gebracht.

Als u vermoedt dat een bepaalde Mastercard transactie op uw rekeninguittreksel frauduleus is en u voldoet aan de hierboven beschreven voorwaarden, hoeft u zich geen zorgen te maken omdat u beschermd bent door de Nulfranchisebescherming. Voor bijkomende beschermingsmaatregelen tegen frauduleuze transacties, gelieve contact op te nemen met uw bank of kaartuitgever. De Nulfranchisebescherming geldt niet voor commerciële Mastercard kaarten en cadeaukaarten.

Wat u moet doen:

Met vragen over de Nulfranchisebescherming of bij vermoeden van frauduleus gebruik van uw kaart, gelieve ONMIDDELLIJK uw bank of kaartuitgever te contacteren.

Van kracht vanaf 15 april 2016.

Indien de van kracht zijnde wet een uitgebreidere regelgeving oplegt, of een verplichting die in tegenspraak is met deze regels, is het de van kracht zijnde wet die wordt toegepast.

Of u nu online, in de winkel, met de kaart of de smartphone betaalt, Mastercard biedt u veiligheid en bescherming