World Food Programme

Een wereld zonder cash. Een wereld zonder honger.

In 2012 is Mastercard de internationale partner geworden van het World Food Programme (WFP) van de Verenigde Naties.  Het doel van deze samenwerking is om wereldwijd vernieuwende digitale oplossingen toegankelijk te maken en zo de vicieuze cirkel van honger en armoede te helpen doorbreken. Mastercard is expert in elektronische betaalsystemen terwijl het WFP zich inzet voor de bevolkingsgroepen die het meest door honger getroffen zijn. Dankzij deze samenwerking wordt de expertise van beide partners gecombineerd om doeltreffend in te grijpen waar hongersnood het hardst toeslaat.

Deze samenwerking steunt op twee pijlers:

  • Digitale voeding (Digital Food)
  • Giften (Integrated Giving)

Sluit u nu aan!

Klik hier en doneer aan het WFP, zo wordt u lid van ons "Priceless Network" in de strijd tegen honger.

Digitale voeding

In gemeenschappen waar de lokale economie normaal werkt maar waar mensen niet de middelen hebben om voeding te kopen, deelt het WFP meestal cash of aankoopbonnen uit. Deze voedselhulpmethode steunt de lokale economie en biedt de bevolking de mogelijkheid om zelf te beslissen over hun meest dringende voedingsbehoeften.

In het kader van het “Digital Food” project, vertrouwt het WFP op de knowhow van Mastercard met betrekking tot de betalingstechnologieën voor de verdeling van voedselbonnen, per gsm of bankkaart, aan bevolkingsgroepen die niet gemakkelijk toegang hebben tot financiële diensten.

Inzameling van giften

Deze samenwerking geeft ondernemingen en consumenten de mogelijkheid om zich te engageren in het programma voor de strijd tegen de honger in de wereld.

De samenwerking steunt eveneens de oprichting van twee nieuwe platformen om de inzameling van giften ten gunste van het WFP te vereenvoudigen.

Via dit eerste kunnen samenwerkende kaartuitgevers en ondernemingen automatisch een gift doen met elke kaarttransactie.

Het tweede inzamelingsplatform ontwikkelt online giften opdat nog meer personen snel en gemakkelijk online kunnen schenken aan het WFP. 

Getuigenissen over de samenwerking

Ertharin Cousin
Directeur WFP

“Het WFP is continu op zoek naar vernieuwende en efficiëntere manieren om voedselhulp in goede banen te leiden, en naar creativiteit, zodat de openbare opinie zich aansluit bij de strijd tegen honger in de wereld. Onze samenwerking met Mastercard is in gelijke tred met deze twee doelstellingen, ten gunste van twee miljoen slachtoffers van ondervoeding in de wereld.” 

Ajay Banga
CEO & Voorzitter van Mastercard

“Bij Mastercard zijn we van mening dat een goede samenwerking kan leiden tot grote opportuniteiten, initiatieven en boeiende ervaringen. Onze samenwerking met WFP biedt een overtuigende visie over een wereld zonder honger. We zullen samen de technologie, innovatie en expertise van Mastercard benutten opdat gemeenschappen en mensen autonoom worden in de wereld. Hier kunnen we allemaal fier op zijn.”

Ann Cairns
Voorzitter International Markets van Mastercard

“Deze samenwerking brengt Mastercard, wereldleider op het vlak van betaaltechnologieën en –middelen, samen met het WFP, wereldleider in voedselhulp, om samen een initiatief te leiden met sterke plaatselijke aanwezigheid. Onze visie over een wereld zonder cash vult die van het WFP over een wereld zonder honger, perfect aan. Ons initiatief in “digitale voeding” biedt een antwoord aan hen die honger lijden.”

Basisonderwijs voor alle kinderen

Ethiopië onderscheidt zich door een enorm ondervoedingspercentage en een van de laagste percentages schoolgaande kinderen, en dit ondanks de schoolplicht.

Het WFP steunt het Ethiopische Ministerie van Onderwijs in haar doel om tegen 2015 alle kinderen toegang te geven tot het basisonderwijs. Het vooruitzicht van een dagelijkse voedzame maaltijd speelt in het voordeel van de inschrijvingen op school en de regelmatige aanwezigheid van de leerlingen.

Het WFP biedt hulp aan Ethiopische landbouwers door voedingsproducten van hen te kopen voor de schoolmaaltijden en zo hun inkomens omhoog te helpen. Het doel is dat de Ethiopische overheid er op lange termijn zelf in slaagt om dit programma te organiseren.

Mastercard is er in 2013 in Duitsland via verschillende initiatieven in geslaagd om 1,68 miljoen maaltijden te doneren aan Ethiopische scholieren.

Een visie: een wereld zonder honger

  • Het WFP volgt dezelfde visie sinds zijn oprichting in 1961: een wereld waarin elk menselijk wezen altijd toegang heeft tot het voedsel dat nodig is om een actief en gezond leven te leiden.
  • Het WFP is de belangrijkste humanitaire organisatie en bestrijdt honger in de wereld.
  • Het WFP wordt enkel met donaties gefinancierd.
  • Het WFP volgt deze doelstelling in samenwerking met andere organisaties van de VN, overheden, ngo’s en uiteraard met de lokale bevolking.

Wilt u meer weten over het World Food Programme?
Klik hier

Het recht van elk kind op onderwijs

Mastercard steunt met zijn acties in het bijzonder schoolmaaltijdprojecten van het WFP in Ethiopië, zodat kinderen in hun land een opleiding en kansen op een betere toekomst krijgen.

Dagelijkse en gratis schoolmaaltijden zetten arme families aan om hun kinderen regelmatig naar school te sturen. De doelgroep van de programma’s voor schoolmaaltijden bestaat vaak uit jonge meisjes, voor wie dit de enige kans op scholing is. Tegelijkertijd worden kinderen systematisch gevoed met gezonde maaltijden en slagen ze erin om zich beter te concentreren.

Geen enkel kind zou met honger naar school moeten gaan. Dat is de visie van het WFP.

In 2013 heeft het WFP 18,6 miljoen kinderen in meer dan 63 landen gesteund met maaltijden. 

De afgelopen 45 jaar hebben 37 landen de schoolmaaltijdprojecten van het WFP overgenomen en zijn zij niet meer afhankelijk van externe hulp.