Masterpass Privacyverklaring

Ingangsdatum: 15 augustus 2017Mastercard International Incorporated en gelieerde maatschappijen ('Mastercard') inclusief Mastercard Europe SA ('we' of 'wij') respecteren uw privacy. Deze privacyverklaring is van toepassing op zowel (i) de Masterpass mobiele applicatie, de Masterpass Wallet en/of Masterpass Online voor consumenten met een Masterpass by Mastercard Wallet account (samen de 'Masterpass by Mastercard Wallet Services') als (ii) de Masterpass.com website en de Masterpass wallet-portal via welke individuele personen toegang hebben tot en transacties uitvoeren met alle Masterpass wallets, of het nu gaat om een Masterpass Wallet, een Masterpass wallet via een financiële instelling of een andere partij (de 'Masterpass-websites').

Voor meer informatie, klik op een van de onderstaande links om meteen naar dat onderdeel te gaan:


1. Waar deze privacyverklaring wel en niet betrekking op heeft

Deze privacyverklaring beschrijft de soorten persoonlijke gegevens die we verzamelen in verband met de Masterpass by Mastercard Wallet Services en de Masterpass-websites, de doelstellingen van het verzamelen van die persoonlijke gegevens, de andere partijen met wie we ze kunnen delen en de maatregelen die we nemen om de veiligheid van de gegevens te beschermen. In deze verklaring worden ook uw rechten en keuzes beschreven met betrekking tot uw persoonlijke gegevens en hoe u ons kunt bereiken om uw contactinformatie te updaten of hoe u een antwoord kunt krijgen op vragen over onze privacypraktijken.

Het is echter belangrijk op te merken dat deze privacyverklaring niet van toepassing is op het volgende:

 1.  Masterpass Wallets anders dan de Masterpass by Mastercard Wallet: Als u een Masterpass wallet account hebt anders dan een Masterpass by Mastercard Wallet account, dan zal de verzameling en verwerking van uw persoonlijke gegevens door die wallet worden toegelicht in de privacyverklaring van die wallet. Deze privacyverklaring is enkel van toepassing op de Masterpass by Mastercard Wallet Services en de Masterpass-websites:

 2.  Handelaars: Deze privacyverklaring is niet van toepassing op de verzameling en het gebruik van uw persoonlijke gegevens door handelaars die de Masterpass by Mastercard Wallet Services en de Masterpass-websites gebruiken. Lees zeker de privacyverklaringen van uw handelaar om te weten hoe deze uw persoonlijke gegevens verzamelt en gebruikt.

 3.  Financiële instellingen: Deze privacyverklaring is ook niet van toepassing op de verzameling en het gebruik van uw persoonlijke gegevens door uw financiële instelling. Lees zeker de privacyverklaringen van uw financiële instelling(en) om te weten hoe zij uw persoonlijke gegevens verzamelen en gebruiken.

 4.  Andere producten en diensten van Mastercard: Deze privacyverklaring gaat niet over de verzameling en het gebruik van uw persoonlijke gegevens op andere websites of producten van Mastercard, of enige andere informatie of communicatie die naar Mastercard verwijst buiten de Masterpass by Mastercard Wallet Services of de Masterpass-websites. Voor meer informatie over de privacypraktijken van Mastercard kunt u terecht op de wereldwijde privacyverklaring van Mastercard.

2. Verantwoordelijke entiteiten

De entiteiten, verantwoordelijk voor de verzameling en het gebruik van uw persoonlijke gegevens in de context van de Masterpass by Mastercard Wallet Services en Masterpass-websites zijn:

Mastercard Europe SA
Chaussée de Tervuren 198A
B-1410, Waterloo
België

 

Mastercard International Incorporated
T.a.v. Global Privacy & Data Usage Officer
2000 Purchase Avenue
Purchase NY 10577
Verenigde Staten

3. Persoonlijke gegevens die we verzamelen en presenteren

Wij verzamelen persoonlijke gegevens over u via de Masterpass-websites en in verband met uw gebruik van de Masterpass by Mastercard Wallet Services. Met persoonlijke gegevens bedoelen we 'alle informatie die verband houdt met een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.'

De volgende onderdelen geven een overzicht van:

 1. Persoonlijke gegevens verzameld via de Masterpass-websites
 2. Persoonlijke gegevens verzameld via de Masterpass by Mastercard Wallet Services
 3. Persoonlijke gegevens die automatisch worden verzameld via zowel de Masterpass-websites als de Masterpass by Mastercard Wallet Services

A. Persoonlijke gegevens verzameld via de websites van Masterpass

 1.  Persoonlijke gegevens aangeleverd door uw financiële instelling

  In sommige gevallen kunnen wij gegevens over u ontvangen van uw financiële instelling om ervoor te zorgen dat u de correcte Masterpass wallet aanmaakt. Uw financiële instelling kan bijvoorbeeld uw e-mailadres of telefoonnummer aan ons verstrekken. Dit wordt gebruikt om u te helpen bij het aanmaken van de geschikte Masterpass wallet met een deelnemende financiële instelling.

 2.  Persoonlijke gegevens aangeleverd door u

  Wanneer u zich registreert om een Masterpass wallet account aan te maken (een Masterpass by Mastercard wallet bij Mastercard, of een Masterpass wallet bij een financiële instelling of bij een andere partij) of probeert in te tekenen op een Masterpass wallet account via het Masterpass-portal, kunnen we van u bepaalde persoonlijke gegevens vragen, zoals uw e-mailadres, telefoonnummer en betaalkaartinformatie. De voorziening van deze persoonlijke gegevens is vrijwillig. Het is echter mogelijk dat u de Masterpass Wallet services niet kunt gebruiken als u deze persoonlijke gegevens niet wilt verstrekken.

We gebruiken deze gegevens voor de volgende doelen:

 • Als u klikt op de knop 'Kopen met Masterpass' bij een handelaar, of als u op een andere manier inschrijft of intekent voor een Masterpass wallet, wordt u gevraagd naar bepaalde persoonlijke gegevens, zoals uw e-mailadres of telefoonnummer. Indien de informatie die u verstrekt overeenkomt met de informatie die is verstrekt door uw financiële instelling (zie hierboven), kunt u worden doorverwezen naar een specifieke Masterpass wallet die is gerelateerd aan die financiële instelling. We gebruiken deze informatie ook om de veiligheid van het Masterpass-platform te helpen verhogen en om fraude tegen te gaan.
 • Indien u geen bestaande Masterpass wallet hebt, vragen we u om de betaalkaart door te geven die u wenst te gebruiken om een transactie af te ronden. We kunnen deze informatie gebruiken om te bepalen of de in aanmerking komende financiële instelling die uw betaalkaart heeft uitgegeven een Masterpass wallet-programma heeft. Indien dit het geval is, leiden we u naar die wallet. Die informatie kan ook worden gebruikt om uw Masterpass wallet aan te maken.

B. Persoonlijke gegevens verzameld en voorgesteld via de Masterpass by Mastercard Wallet Services

Wanneer u de Masterpass by Mastercard Wallet Services gebruikt, verzamelen wij gegevens op verschillende manieren: persoonlijke gegevens die u verstrekt; persoonlijke gegevens verstrekt door deelnemende handelaars; persoonlijke gegevens verstrekt door de uitgever van uw betaalkaarten of andere financiële instellingen; en persoonlijke gegevens verstrekt door u in verband met andere Masterpass wallets op uw apparaat. Het verzamelen van de gegevens wordt hieronder beschreven.

Als u meer dan één Masterpass Wallet mobiele app met actief account op uw mobiele apparaat hebt, dan kunnen we u ook gegevens presenteren van elke Masterpass account wanneer u een aankoop doet bij een deelnemende handelaar, om u te helpen kiezen hoe u wenst te betalen. Om er meer over te vernemen, zie Sectie 3(B)(4), hieronder.

Bovendien verzamelen wij automatisch persoonlijke gegevens door uw gebruik van de Masterpass by Mastercard Wallet Services. Dit wordt in detail beschreven in Sectie 3(C), hieronder.

 1.  Persoonlijke gegevens aangeleverd door u

  In verband met uw gebruik van de Masterpass by Mastercard Wallet Services vragen wij u bij uw aanmelding, of op aanmeldingsformulieren of andere formulieren, om bepaalde persoonlijke gegevens, zoals uw naam, uw adres, factuuradres, verzendingsadres, telefoonnummer, e-mailadres, in sommige gevallen om het nummer van uw identiteitskaart, gebruikersnaam, wachtwoord, antwoorden op beveiligingsvragen, gegevens over loyaliteitskaarten en betaalkaartgegevens. De verstrekking van uw persoonlijke gegevens voor de onderstaande doeleinden gebeurt vrijwillig. Echter, in bepaalde gevallen is het mogelijk dat u bepaalde producten of diensten niet kunt gebruiken als u geen persoonlijke gegevens wilt verstrekken.

 2.  Persoonlijke gegevens die door deelnemende handelaars worden verstrekt in verband met uw gebruik van de Masterpass Wallet

  Wij ontvangen bepaalde gegevens van handelaars over uw transacties met de Masterpass by Mastercard Wallet Services. Deze bevatten, maar zijn niet beperkt tot, voorraadgegevens, artikelomschrijvingen, aantallen, prijzen en subtotalen en betaalkaarten die onder de Masterpass by Mastercard Wallet Services zijn geregistreerd, naam van de handelaar, munteenheid, bedrag, datum en tijd van de bestelling en gegevens over het wel of niet voltooien van de bestelling. Als u een account hebt bij de handelaar, kan deze ons ook uw verzendingsadres geven.

 3.  Persoonlijke gegevens verstrekt door de uitgever van uw geregistreerde betaalkaart of andere financiële instelling

  Wanneer u een betaalkaart registreert bij de Masterpass by Mastercard Wallet Services, kunnen wij informatie versturen naar de uitgever van die kaart om de kaart te valideren, uw identiteit te authenticeren en uw betalingscredentials te tokeniseren om uw betalingen veiliger te maken. Deze informatie kan uw naam omvatten, en ook betaalkaartinformatie, facturatieadres, informatie over uw mobiele apparaat en informatie over hoe u uw betaalkaarten in uw Masterpass by Mastercard Wallet hebt geregistreerd. Om het validerings-/authenticerings-/tokeniseringsproces mogelijk te maken, kunnen wij persoonlijke gegevens over u terug ontvangen van de uitgever van uw betaalkaart. Daarenboven ontvangen wij, wanneer u betalingen uitvoert met getokeniseerde credentials via de Masterpass by Mastercard Wallet Services, gegevens over de token en de transactie terug van de uitgever van uw betaalkaart.

 4.  Persoonlijke gegevens voorgesteld vanuit uw andere Masterpass Wallets op het apparaat

  Als u de Masterpass by Mastercard Wallet Services gebruikt op een in aanmerking komend apparaat, en u klikt op de knop 'Kopen met Masterpass' om een betaling te doen via de mobiele applicatie van een deelnemende handelaar, dan kunnen wij uw mobiele apparaat scannen om te zien of er gecertificeerde Masterpass Mobiele applicaties op het apparaat zijn geladen. Indien dit het geval is, wordt u tijdens het verloop van de checkout bij de deelnemende handelaar een lijst voorgelegd van alle Masterpass Wallets en alle geregistreerde betaalkaarten voor deze wallets, zodat u kunt kiezen welke Masterpass Wallet en welke betaalkaart u voor die transactie wenst te gebruiken.

C. Persoonlijke gegevens die we automatisch verzamelen

 1.  Overzicht

  Wij en onze serviceproviders kunnen ook bepaalde informatie verzamelen met behulp van geautomatiseerde middelen, zoals cookies en webbakens, wanneer u interactie heeft met de Masterpass by Mastercard Wallet Services of de Masterpass-websitepagina's of andere digitale middelen bezoekt. De informatie die we op deze manier verzamelen kan omvatten: IP-adres, IP-adres van het mobiele apparaat, uniek identificatienummer van het mobiele apparaat, browsertype en instellingsgegevens (zoals schermresolutie, kleurdiepte, tijdzone-instellingen, browserextensies en plugins, lettertypen, enz.), besturingssysteem, doorverwijzende URL's en informatie over genomen acties of interactie met onze digitale activa. Een 'cookie' is een tekstbestand dat door een webserver op de harde schijf van een computer wordt bewaard. Een 'webbaken', ook internettag, pixeltag of transparante GIF genoemd, wordt gebruikt om informatie terug te sturen naar een webserver.

  Deze informatie wordt verzameld en gebruikt voor de doeleinden beschreven in deze Sectie 3(C) en in Sectie 4, hieronder. Daarenboven wordt deze informatie gebruikt om de veiligheid van de Masterpass -websites, de Masterpass by Mastercard Wallet Services, en het Mastercard-netwerk te verhogen, en voor het beschermen tegen en voorkomen van fraude, ongeoorloofde transacties, vorderingen en andere verplichtingen, en voor het beheer van blootstelling aan risico's en franchisekwaliteit.

 2.  Browsergegevens

  Daarbij kunnen wij en onze serviceproviders automatisch browsergegevens van uw apparaat verzamelen. Browsergegevens bevatten informatie over de configuratie-instellingen van de browser die u gebruikt om de Masterpass by Mastercard Wallet Services en de Masterpass-websites te bezoeken. Het kan hierbij gaan om schermresolutie en kleurdiepte, tijdzone-instellingen, browserextensies en plug-ins die zijn geïnstalleerd in de browsers en versies daarvan, geïnstalleerde lettertypes in de browser, de user agent van de browser en andere, vergelijkbare gegevens. Deze gegevens worden gebruikt om een unieke vingerafdruk aan te maken van de browser die werd gebruikt om de Masterpass Websites te bezoeken om de keuzes die door die browser werden gemaakt, te onthouden en om te helpen bij het voorkomen van fraude en het verbeteren van de veiligheid van de Masterpass by Mastercard Wallet Services, de Masterpass-websites en het Mastercard netwerk. Wij kunnen gebruikers van onze Masterpass by Mastercard Wallet Services de keuze geven om zich af te melden voor het verzamelen en het aanmaken van een vingerafdruk van browsergegevens via de toestemmingstool voor cookies.

 3.  Geanonimiseerde gegevens over uw Masterpass-transactie

  Wij, en onze serviceproviders, kunnen automatisch geanonimiseerde gegevens verzamelen over transacties die u doet met uw Masterpass wallet, ongeacht of het gaat om een Masterpass by Mastercard wallet of een Masterpass wallet aangeboden door een financiële instelling of andere partij. De verzamelde informatie omvat de naam van de handelaar en de datum en het tijdstip van de transactie. Deze informatie wordt gebruikt om de veiligheid van de Masterpass by Mastercard Wallet Services, de Masterpass-websites en het Mastercard netwerk te verhogen.

 4.  Analyse door derden

  Wij kunnen gebruikmaken van webanalysediensten van derden zoals die van Adobe Omniture. De analyseleveranciers die deze diensten verlenen, maken gebruik van technologieën zoals cookies en webbakens om ons te helpen analyseren hoe bezoekers de Masterpass by Mastercard Wallet Services en de Masterpass-websites gebruiken. In de Masterpass Mobiele app kunt u de webanalyse van Adobe Omniture uitschakelen. In de Verenigde Staten kunt u zich ook uitschrijven voor analyse via het pictogram AdChoices op de Masterpass-websites. Raadpleeg het onderdeel 'Uw rechten en keuzes' van deze privacyverklaring om meer te vernemen over uw optie om u af te melden voor het gebruik van uw browsegedrag voor online reclamedoeleinden of om dit gebruik te beperken.

 5.  Reclame op maat:

  Wij en onze serviceproviders kunnen ook informatie verzamelen over uw interacties met de Masterpass by Mastercard Wallet Services en de Masterpass-websites voor gebruik bij het aan u verstrekken van inhoud en reclame afgestemd op uw individuele interesses. We kunnen ook uw persoonlijke gegevens en andere informatie gebruiken die we verkregen hebben via bedrijven die andere producten of diensten van Mastercard gebruiken of faciliteren of via systemen met publiek beschikbare informatie om reclame en aanbiedingen te sturen die voor u interessant kunnen zijn. U kunt bepaalde advertenties op andere websites zien omdat wij (en onze partners) gegevens gebruiken die op Masterpass by Mastercard Wallet Services en de Masterpass-websites verzameld zijn om advertenties op maat op websites van derden te plaatsen. Door deze verzameling en dit gebruik van gegevens kunnen wij onze berichten doelgericht naar gebruikers sturen aan de hand van demografische gegevens, interesses en context. Opdat u advertenties op maat zou kunnen krijgen, kunnen derden uw online activiteiten op onze websites en op websites van derden volgen door automatisch informatie te verzamelen, zoals via cookies, webserverlogbestanden en webbakens. Bij de verzamelde informatie zit ook informatie over uw bezoeken aan bepaalde websites, de pagina's of advertenties die u bekijkt en de handelingen die u op die websites uitvoert. Deze dataverzameling gebeurt op de Masterpass-websites, op websites van derden en kan ook op de Masterpass Mobiele app gebeuren. Met dit proces kunnen we ook de doeltreffendheid van onze marketing volgen. Raadpleeg het onderdeel 'Uw rechten en keuzes' van deze privacyverklaring om meer te vernemen over uw optie om u af te melden voor het gebruik van uw browsegedrag voor online reclamedoeleinden of om dit gebruik te beperken.

 6.  Webbakens en e-mailtracking

  Wanneer we e-mails versturen naar mensen met een Masterpass by Mastercard Wallet account, kunnen we gedrag registreren zoals wie de e-mails heeft geopend en wie op de links heeft geklikt. We doen dit om de performantie van onze e-mails te meten en om onze kenmerken te verbeteren. Om dit te realiseren integreren we gif-bestanden met één enkele pixel, zogenaamde webbakens, in e-mails die we versturen. Webbakens laten ons toe om informatie te verzamelen over of een e-mail al dan niet geopend is en over het aantal kliks in die e-mail. We gebruiken de gegevens van die webbakens om rapporten te creëren over hoe onze e-mailcampagne het heeft gedaan en welke acties individuen binnenin de e-mail hebben ondernomen (bv. aangeklikte links). Als u niet wenst dat we e-mails die we u sturen tracere,, zijn er sommige e-maildiensten die u toelaten om uw scherm aan te passen om html of het downloaden van afbeeldingen uit te schakelen. Dit zou onze tracking van e-mails doeltreffend uitschakelen.

 7.  Gepersonaliseerde checkout

  We kunnen informatie over uw gebruik van de Masterpass by Mastercard Wallet Services, of over welke Masterpass wallet u gebruikt, gebruiken om u een voor de handelaar aangepaste checkout-ervaring te kunnen leveren. Na het maken van een Masterpass-transactie kunnen we een cookie op uw apparaat achterlaten, die zal zorgen voor een aangepaste Masterpass-checkoutknop op de website van de handelaar, afhankelijk van welke Masterpass Wallet u gebruikt, of, in sommige gevallen, welke betaalkaart u voor die transactie hebt gebruikt. Dit zal consumenten een meer naadloze Masterpass-ervaring bieden. Handelaars hebben geen toegang tot deze informatie. Raadpleeg het onderdeel 'Uw rechten en keuzes' van deze privacyverklaring om meer te vernemen over uw optie om u af te melden voor de gepersonaliseerde checkout-ervaring.

Indien u de Masterpass by Mastercard Wallet Services of de Masterpass-websites gebruikt vanuit Europa, raadpleeg dan onze cookieverklaring voor meer informatie.

4. Hoe wij de verzamelde persoonlijke gegevens gebruiken

We kunnen de persoonlijke gegevens die we over u verzamelen gebruiken voor het volgende:

 • Aanmaken, beheren en personaliseren van uw online account (inclusief u voorzien van een transactiegeschiedenis), u voorzien van producten en diensten, en antwoorden op uw vragen;
 • U naar de juiste Masterpass wallet leiden op basis van of u een bestaande Masterpass wallet relatie hebt of een bestaande bankrelatie met een deelnemende uitgever;
 • Valideren van uw betaalkaartinformatie, authenticeren van uw identiteit bij uw bank en tokeniseren van uw betalingscredentials om uw betalingen veiliger te maken;
 • Bieden van een gepersonaliseerde checkout-ervaring;
 • Aanmaken van een overzicht waarin u al uw Masterpass Wallet-accounts ziet, inclusief een Masterpass by Mastercard Wallet (als u er een hebt), en alle betaalkaarten geregistreerd in de accounts, wanneer u klikt op de knop 'Kopen met Masterpass' via de mobiele applicatie van een deelnemende handelaar;
 • Terugrapporteren aan de uitgever van uw opgenomen betaalkaarten en aan de handelaars met wie u transacties doet via de Masterpass by Mastercard Wallet Services;
 • Anonimiseren van persoonlijke informatie en voorbereiden en verstrekken van rapporten met samengestelde gegevens met geanonimiseerde informatie, (inclusief, maar niet beperkt tot de volgende: compilaties, analyses, analytische en voorspellingsmodellen en regels, en andere samengestelde rapporten);
 • Uitvoeren van gegevensanalyses (inclusief anoniem maken van persoonlijke informatie) om metingen te bepalen zoals bedrijfsprestaties, aantal geregistreerden, kanalen, transactiebedragen en websiteprestaties;
 • Producten, diensten en aanbiedingen (waaronder wedstrijden, loterijen, programma's en andere aanbiedingen) aan u aan te bieden en erover te communiceren, inclusief het tonen van op u afgestemde inhoud en reclame via de Masterpass by Mastercard Wallet Services en elders online;
 • Beschermen tegen en voorkomen van fraude, ongeoorloofde transacties, vorderingen en andere verplichtingen, verhogen van de veiligheid van de Masterpass by Mastercard Wallet Services, de Masterpass Wallet-websites, het Mastercard netwerk, plus beheer van blootstelling aan risico's en franchisekwaliteit;
 • Uitvoeren, auditen, evalueren en monitoren en verbeteren van onze zakelijke en interactieve activa (met inbegrip van het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten, het beheer van onze communicatie, het bepalen van de doeltreffendheid van en het optimaliseren van onze reclame; het analyseren van onze producten, diensten en websites; mogelijk maken van de functionaliteit van onze websites; en het uitvoeren van boekhouding-, audit-, facturering-, samenvoeg- en verzamelactiviteiten);
 • Derden helpen bij het aanbieden van producten of diensten waarom u verzoekt;
 • Opleggen van onze Masterpass Wallet-gebruiksvoorwaarden voor klanten;
 • Zoals eventueel vereist door de toepasselijke wetgeving of door verzoeken van een rechtsproces of overheidsinstelling die jurisdictie heeft of claimt over Mastercard of een van de dochterondernemingen van Mastercard;
 • Voldoen aan industrienormen en aan ons beleid.

We kunnen de informatie ook op andere manieren gebruiken, waarbij we een specifieke kennisgeving doen op het moment wanneer we ze verzamelen.

5. Persoonlijke gegevens die we delen

De persoonlijke gegevens die we over u verzamelen, worden niet door ons verkocht of op een andere manier bekendgemaakt, behalve op de manieren beschreven in deze privacyverklaring of waarover we u inlichten op het moment waarop we de gegevens verzamelen. Uw persoonlijke gegevens kunnen in het bijzonder worden gedeeld:

 • Tussen Mastercard en onze gelieerde ondernemingen om de Masterpass by Mastercard Wallet Services en de Masterpass-websites te kunnen aanbieden en voor de hoger beschreven doelstellingen.

 • Met handelaars en hun serviceproviders om de betaalkaarttransacties uit te voeren en/of mogelijk te maken (inclusief via Near Field Communication (NFC) en andere contactloze betaaltechnologie), om de veiligheid en de beveiliging van deze transacties te waarborgen (met inbegrip van de detectie en preventie van kaartfraude), om geschillen op te lossen, om klantenservice te leveren, gebruiksanalyse en rapportage te verstrekken en om de Masterpass by Mastercard Wallet Services te verstrekken die u aanvraagt. Houd er rekening mee dat handelaars en hun serviceproviders hun eigen privacybeleid kunnen hebben in verband met hoe ze persoonlijke gegevens gebruiken en bekendmaken. Wij raden aan dat u het privacybeleid van de ondernemingen waarmee u samenwerkt naleest om meer te vernemen over hun praktijken.

  Bovendien, als u ervoor kiest om uw wallet aan een handelaar te koppelen, verstrekken we persoonlijke gegevens aan die handelaar om uw winkelervaring te personaliseren en/of om snellere checkouts mogelijk te maken. In zulke gevallen is het handelaars niet toegestaan om uw gegevens voor enig ander doel te gebruiken.

 • Met de financiële instellingen en hun serviceproviders om de betaalkaarttransacties uit te voeren en/of mogelijk te maken (inclusief via Near Field Communication (NFC) en andere contactloze betaaltechnologie), om de veiligheid en de beveiliging van deze transacties te waarborgen (met inbegrip van de detectie en preventie van kaartfraude), om u en de betaalkaarten die u bij de Masterpass Wallet hebt geregistreerd te authenticeren en te identificeren, om uw betalingscredentials te tokeniseren, om geschillen op te lossen, om klantenservice te leveren, om inschrijving en gebruiksanalyse en rapportage te leveren en om de Masterpass by Mastercard Wallet Services te verstrekken die u aanvraagt. Merk op dat uw financiële instelling(en) en hun serviceprovider(s) op een andere manier gebruik kunnen maken van uw informatie, eventueel inclusief marketing op basis van uw inschrijving of gebruik van hun respectievelijke kaart in een wallet of wallet-gerelateerde transactie. Zulke derde partijen kunnen hun eigen voorwaarden en privacybeleid hebben in verband met hoe ze persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken en bekend maken. We moedigen aan dat u dit beleid naleest om ervoor te zorgen dat u begrijpt hoe deze derde partijen uw informatie gebruiken wanneer u bepaalde activiteiten met hun kaart uitvoert.

 • Met onze respectievelijke serviceproviders die diensten uitvoeren in onze naam. Deze serviceproviders zijn niet door ons gemachtigd om de gegevens te gebruiken of bekend te maken, behalve in zover dit noodzakelijk is om namens ons bepaalde diensten uit te voeren of om te voldoen aan wettelijke vereisten. Wij hebben deze serviceproviders contractueel verplicht om de privacy en de beveiliging van persoonlijke gegevens die zij namens ons verwerken op een adequate manier te beschermen.

 • Met derde partijen inclusief identiteitsverificatiediensten, serviceproviders, overheidsentiteiten, nutsbedrijven, openbare registers, kredietagentschappen, telecommunicatieproviders, eigendomsregisters en bewakingslijsten. Door u in te schrijven voor een Masterpas by Mastercard wallet erkent u dat wij van tijd tot tijd aan derden uw accountgegevens kunnen bekendmaken, zoals uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres in verband met de verwerking van identiteits- of accountverificatie, fraude-detectie of zoals anders vereist door de toepasselijke wetgeving.

 • In het geval dat Mastercard alle of een deel van onze respectieve zaken of activa verkoopt of overdraagt. In het geval van een dergelijke verkoop of overdracht, zullen we u tijdig informeren over de identiteit van de nieuwe gegevensbeheerder, evenals over de details over hoe u uw rechten van toegang, correctie en blokkering kunt uitoefenen nadat de verkoop of overdracht heeft plaatsgevonden, en we zullen redelijke inspanningen leveren om de overnemer op te dragen om persoonlijke informatie die u ons heeft verstrekt, te gebruiken op een manier die in overeenstemming is met dit Privacybeleid.

 • Als bekendmaking verplicht is bij wet of in het kader van een juridisch proces; op verzoek van wetshandhavingsinstanties of andere overheidsfunctionarissen of wanneer we van oordeel zijn dat bekendmaking vereist of gepast is om fysieke schade of financieel verlies te voorkomen, of in verband met een onderzoek naar vermoedelijke of feitelijke frauduleuze of illegale activiteiten.

 • In het andere geval met uw toestemming.

Bovendien kunnen we samengestelde of geanonimiseerde gegevens ook delen met derde partijen voor ieder legaal doel.

6. Uw rechten en keuzes

U hebt onder de toepasselijke wetgeving bepaalde rechten met betrekking tot de persoonlijke informatie die wij over u bewaren. We bieden u bepaalde keuzes over welke persoonlijke informatie we over u verzamelen, hoe we die informatie gebruiken en hoe we met u communiceren.

 • Account-informatie en voorkeuren e-mailmarketing: Als u een Masterpass by Mastercard Wallet account hebt, kunt u om op het even welk moment toegang tot uw account krijgen door in te loggen in uw account. U kunt uw persoonlijke gegevens bekijken of wijzigen en uw marketingvoorkeuren beheren. U kunt ons te allen tijde opdragen om u geen marketingcommunicatie per e-mail meer te sturen door te klikken op de afmeldingslink (uitschrijven) in de marketinge-mails die u van ons ontvangt of door uw instellingen te wijzigen op de voorkeurenpagina van uw account. U kunt zich ook uitschrijven voor het ontvangen van marketinge-mails door hier te klikken. We passen uw voorkeuren vanaf nu toe. Echter, in bepaalde gevallen is het mogelijk dat u bepaalde producten of diensten niet kunt gebruiken als u ons geen toestemming geeft voor het gebruik of bekendmaken van uw persoonlijke gegevens.

 • Analyse door derden: Zoals hierboven aangegeven kunnen we webanalysediensten door derden gebruiken, zoals die van Adobe Omniture, om te analyseren hoe u de Masterpass by Mastercard Wallet Services (als u eenMasterpass by Mastercard Wallet Services account hebt), de Masterpass-websites en andere Mastercard-websites gebruikt. Als u een Masterpass Mobiele app hebt, kunt u het gebruik van de analyseservice uitschakelen in de Masterpass Mobiele app door te gaan naar 'Instellingen' en 'Gegevens versturen' uit te zetten. In de Verenigde Staten kunt u zich ook uitschrijven voor analyse op de Masterpass-websites via het pictogram AdChoices.

 • Gepersonaliseerde checkout: Indien u een aangepaste checkout-ervaring hebt, kunt u zich uitschrijven voor het zien van een aangepaste checkoutknop op de website van de handelaar via het pictogram AdChoices op de websites van Masterpass.

 • Online Behavioral Advertising (online reclame op basis van gedrag) en andere cookie-voorkeuren: Gebruikers van de Masterpass by Mastercard Wallet Services en bezoekers van de Masterpass-websites kunnen hun cookievoorkeuren beheren via de toestemmingstool voor cookies, die in de hoek rechtsonder op de Masterpass-websites wordt weergegeven of beschikbaar is via het pictogram AdChoices op de Masterpass-website. Uw browser kan u vragen hoe u op de hoogte gehouden wilt worden en hoe u zich kan afmelden voor bepaalde types cookies, waaronder cookies voor analyse en reclame. Anders kunt u zich afmelden via http://www.aboutads.info/choices/. U kunt zich ook uitschrijven voor een deel van het gebruik van webanalyse door Mastercard via deze link https://www.Mastercard.com/us/personal/en/general/web-analytics-opt-out.html. Surf voor meer informatie over cookies naar http://www.aboutads.info/choices/ of http://www.adobe.com/privacy/opt-out.html of lees onze cookieverklaring die beschikbaar is op Masterpass Online in de Europese Economische Ruimte, Turkije, Zwitserland en Canada.

Als dat bij wet vereist is, vraagt Mastercard eerst uw toestemming op het moment waarop er gegevens gevraagd worden voor de verwerking van (i) persoonlijke gegevens voor marketingdoeleinden, (ii) persoonlijke gegevens die als gevoelig beschouwd worden overeenkomstig de toepasselijke wetgeving, of (iii) persoonlijke gegevens om te worden gebruikt voor andere gegevensverwerkingsactiviteiten waarvoor uw toestemming vereist kan zijn.

Behoudens de toepasselijke wetgeving, hebt u het recht om toegang te vragen tot en informatie te ontvangen over de persoonlijke gegevens die wij over u bewaren, om onjuistheden in uw persoonlijke gegevens bij te werken en te corrigeren, om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens en om de informatie te laten blokkeren of verwijderen, zoals van toepassing. Het recht op toegang tot persoonlijke informatie kan in sommige omstandigheden worden ingeperkt door lokale wettelijke vereisten. Om uw voorkeuren bij te werken, ons te vragen om uw gegevens uit onze mailinglijsten te verwijderen of een toegangsverzoek in te dienen, neemt u contact met ons op zoals hieronder aangegeven in het onderdeel 'Hoe neemt u contact met ons op' section below.

7. Hoe we persoonlijke gegevens beschermen

We hebben administratieve, technische en fysieke beveiligingen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen accidentele en onwettige vernietiging, accidenteel verlies, wijziging zonder toestemming, bekendmaking of toegang zonder toestemming, misbruik en andere onwettige vormen waarop de persoonlijke gegevens in ons bezit kunnen worden verwerkt. Het soort maatregelen dat we nemen hangt af van het soort gegevens en hoe deze zijn verzameld en opgeslagen.

Wanneer u online persoonlijke gegevens doorgeeft, dan beschermen we die gegevens via de internetversleutelnorm Secure Socket Layer (SSL). Deze internetversleutelnorm versleutelt gegevens wanneer ze van uw toestel naar onze server gaan. U kunt zien dat u op een beveiligd deel van de site zit wanneer er een sloticoon op uw scherm verschijnt waarbij het prefix 'http' van onze URL verandert in 'https'. De 's' staat voor 'secure' (beveiligd). We gebruiken ook digitale certificaten om zeker te zijn dat u op de echte site zit.

We vragen u nooit om uw wachtwoord in ongevraagde communicatie (ongevraagde correspondentie zoals brieven, telefoongesprekken of e-mails). Als u denkt dat uw gebruikersnaam en wachtwoord gecompromitteerd zijn, contacteer ons dan volgens de instructies in het onderdeel 'Hoe neemt u contact met ons op' hieronder.

We nemen ook maatregelen om persoonlijke gegevens te vernietigen of permanent te anonimiseren wanneer er niet langer een zakelijke behoefte bestaat om de informatie te bewaren en in ieder geval niet langer dan 13 maanden vanaf de laatste keer dat u uw account hebt geopend.

8. Gegevensoverdrachten

Het is mogelijk dat we persoonlijke informatie naar andere landen sturen dan het land waarin de gegevens oorspronkelijk verzameld werden. In deze landen kunnen andere wetten inzake gegevensbescherming van kracht zijn dan in het land waar u de informatie oorspronkelijk hebt opgegeven. Wanneer we uw persoonlijke informatie naar andere landen sturen, beschermen we die informatie overeenkomstig deze privacyverklaring.

Mastercard is een wereldwijd bedrijf. Om onze diensten te kunnen verlenen, is het mogelijk dat we uw persoonlijke informatie naar verschillende andere landen moeten sturen, inclusief naar de Verenigde Staten, waar ons hoofdkwartier zit. We voldoen aan de van toepassing zijnde wettelijke vereisten om de overdracht van persoonlijke gegevens naar landen buiten de Europese Economische Ruimte of Zwitserland te beveiligen.

9. Functies en links naar andere websites

Op de Masterpass-websites of via de Masterpass by Mastercard Wallet Services kunt u voor uw comfort en informatie ervoor kiezen om bepaalde functies te gebruiken waarvoor we samenwerken met andere entiteiten of op links naar andere websites klikken. Deze functies, waaronder sociale netwerken en geografische locatietools, en andere websites kunnen onafhankelijk van Mastercard en functioneren. Deze kunnen een eigen privacyverklaring of -beleid hebben en we raden u ten stelligste aan om deze te lezen. In de mate waarin functies of gelinkte websites die u bezoekt geen eigendom zijn van of niet worden beheerd door Mastercard, zijn wij niet verantwoordelijk voor de inhoud van de websites, enig gebruik van de websites, of de privacypraktijken van de websites.

10. Browsersignalen voor niet traceren (do not track)

Hoewel de Masterpass by Mastercard Wallet Services en de Masterpass-websites momenteel geen mechanisme hebben om de verschillende browsersignalen voor niet bijhouden te herkennen, kunnen we gebruikers van onze Masterpass by Mastercard Wallet Services en bezoekers van de Masterpass-websites hun voorkeuren laten beheren via onze toestemmingstool voor cookies. We respecteren uw voorkeuren. Bezoek voor meer informatie over trackingsignalen voor browsers en signalen voor niet traceren http://www.allaboutdnt.com.

11. Updates van onze privacyverklaring

Dit Privacybeleid kan geregeld en zonder voorafgaande kennisgeving bijgewerkt worden om wijzigingen aan te geven in onze praktijken voor de verwerking van persoonlijke informatie. We plaatsen een duidelijke melding op onze websites om u op de hoogte te stellen over belangrijke wijzigingen in ons Privacybeleid en plaatsen de datum van de recentste update bovenaan op de verklaring. Daarbij kunt u in het geval van een belangrijke wijziging in de privacyverklaring worden gevraagd om de privacyverklaring opnieuw te aanvaarden bij het inloggen in uw account.

12. Hoe neemt u contact met ons op

Als u vragen of opmerkingen hebt over dit privacybeleid, als u uw rechten wilt uitoefenen of als u de informatie die we over u hebben of uw voorkeuren wenst te updaten, klik dan hier. U kunt ons ook contacteren door te schrijven naar:

Global Privacy & Data Usage Officer
Mastercard Worldwide
2000 Purchase Street
Purchase, New York 10577
Verenigde Staten

Of:

Global Privacy & Data Usage Officer
Mastercard Europe SA
Chaussee de Tervuren 198A
B-1410, Waterloo
België