Web Analytics-opt-out

Bevestiging

Dank u. Uw web analytics-opt-out is verwerkt.

U kunt kiezen om geen uniek web analytics cookie-identificatienummer aan uw computer toe te wijzen om de verzameling en analyse van gegevens verzameld op deze website te vermijden. Om deze keuze te maken, klikt u hieronder om een opt-out-cookie te ontvangen. Denk eraan dat u ook deze opt-out-cookie verwijdert als u cookies van uw computer verwijdert. Deze opt-out is alleen van toepassing op de website waarop u zich bevindt als u het opt-out-verzoek indient (zoals mastercard.com of priceless.com) en niet op andere Mastercard-websites. U kunt een opt-out-verzoek indienen voor web analytics op andere Mastercard-websites door de opt-out-links te bezoeken op die websites.